Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Phạm Thị Tân - Chuyên viên bảo hiểm Hà Nội

Written By thinh kimphuc on Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014 | 06:16

Họ Tên : Phạm Thị Tân

Chức Vụ : Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Cấp Cao Hạng Kim Cương (FCD).

Đơn Vị Công Tác : Công Ty BHNT Dai ichi Life Việt Nam

Danh Hiệu : Tư Vấn cao cấp trong ngành bảo hiểm,tư vấn xuất sắc...

Trình Độ học vấn : Đại Học Văn Thư Lưu Trữ,lớp nghiệp vụ bảo hiểm,giấy chứng nhận của bộ Tài Chính,đào tạo kỹ năng tư vấn cấp cao...Thông tin liên hệ : 

Số Đt : 0906.276.008 - 0963.062.763